Gå til innhold
Nå settes spaden i jorda

Nå settes spaden i jorda

Ansgarskolen i Kristiansand skal utvide bygningsmassen med 1420 kvadratmeter. Med det kan student- og elevtallet tallet økes betraktelig for Ansgar høyskole og Ansgar Bibelskole.

Av: Stein Gudvangen, KPK og Ingunn Folkestad Breistein, rektor Ansgarskolen

Alle som har Ansgar høyskole og Ansgar Bibelskole som sitt studiested, vil de nærmeste ukene og månedene merke at skolen skal utvides og ombygges. Til sammen utgjør ombygging og utvidelse 2140 kvadratmeter, herav renoveres 720 kvadratmeter. Mot slutten av januar 2020 settes spaden i jorda, for da begynner utbyggingen av kantina. Når byggeprosjektet er ferdig om et knapt år skal skolens kantine romme 500 personer, og i tillegg blir det bygget nye øvingsrom, grupperom, undervisningsrom og kontorer. I sitt møte 27. september 2019 vedtok Ansgarskolens styre et byggeprosjekt med en kostnadsramme på 50 millioner kroner.

Utbygging for videre vekst

Ansgarskolen, som eies av Misjonskirken Norge, består av Ansgar høyskole og Ansgar Bibelskole. Skolen har 425 studenter og elever fordelt på 340 på høyskolen og 85 elever på bibelskolen. Medregnet staben holder omkring 500 personer til på skoleområdet, og de har en nokså trangbodd arbeidshverdag.

Skolen har hatt en formidabel vekst i studentantallet de siste åra. Siden 2014 er antallet studenter på høgskolen økt fra 200 til 360, og utbyggingen gir rom for ytterligere vekst.

  – Med utvidelsen vil vi kunne vokse enda mer og tilby et enda bedre tilbud både til nåværende og nye studenter. Gjennom utbyggingen tilrettelegger vi for studentaktiv læring og høyere kvalitet i undervisningen, sier Folkestad Breistein.

Skolen trenger flere undervisningsrom, grupperom og øvingsrom for musikkstudentene. Videre er det for få kontorer, og aulaen har bare kunnet romme halvparten av de rundt 400 studentene. Utbyggingen skal gi skolen en ny, stor kantine som også vil fungere som forsamlingssal med plass til 500 mennesker. Dette skal gjøre Ansgarskolen til en mer egnet konferansearena, noe som er tatt med i regnestykket for framtidig drift. Tomta er stor nok til at skolen kan bygges ut enda mer senere, men arealene som skal legges til nå, blir en del av den nåværende bygningsmassen.

Lån og egenkapital

Utbyggingen finansieres både med egenkapital og lån. Ansgarskolen fikk for en tid siden en testamentarisk gave i millionklassen, og denne vil bli brukt til utvidelsen.

  – Styrevedtaket er gjort etter moden overveining. Vi har nedsatt en funding-komite som skal jobbe med pengeinnsamling. Først og fremst vil vi rette fokuset mot medlemmene i Misjonskirken Norge som eier av skolen, og vi håper og tror dette er et løft mange vil være med på, sier Folkestad Breistein.

Kvalitet og kvantitet

– Er det viktig å vokse for å være store?

  – Både kvalitet og kvantitet er viktig når studenter og elever søker seg til oss. Vi har et godt innhold og budskap i våre studier, og vi vil nå ut til flest mulig. Det er et behov for det vi tilbyr, sier rektor Folkestad Breistein.

  Ansgarskolen utdanner pastorer og ledere både til Misjonskirken og Den norske kirke og andre kirkesamfunn. Endelig cand.theol-eksamen kan oppnås gjennom skolens samarbeid med MF vitenskapelig høyskole i Oslo og VID vitenskapelige høgskole i Stavanger.

  – Det er et behov for fagutdanningen vi tilbyr også innen interkulturelle studier, musikk og psykologi. Vi tror det er stort behov for vårt tilbud i et samfunn hvor bibelkunnskapen generelt er lav, og vi mener et år på bibelskole er mer aktuelt enn noen gang, sier Ingunn Folkestad Breistein som mener utbyggingen tilrettelegger for kvalitet i undervisningen og møter mellom studenter og lærere basert på det kristne trosgrunnlaget.

  – Det er dette som er skolens hjerte, sier Ansgar-rektoren.

Kirkesamfunnet vokser

Ledelsen i Misjonskirken Norge bekrefter at Ansgarskolen er viktig for rekrutteringen av pastorer og andre menighetsarbeidere i et kirkesamfunn i stadig vekst. De har siden 2010 jobbet målrettet med menighetsplanting gjennom prosjektet Vekst 2020, og det er etablert mange nye menigheter i perioden. Det har også vært god økning i gudstjenestebesøket i menighetene i samme tidsrom.

  – Behovet for å utdanne pastorer og ledere er økende av to årsaker. Den ene er at nye menigheter som vokser fram, trenger det. Den andre er at en del etablerte menigheter ansetter flere pastorer, sier kirkesamfunnets menighetsrådgiver Stein Bjørkholt.

FAKTA

  • Ansgarskolen består av Ansgar høyskole og Ansgar Bibelskole. Den er en økumenisk skole eid av Misjonskirken Norge.
  • Skolen ble etablert i 1913 og flyttet fra Vettakollen i Oslo til Hånes i Kristiansand i 1988, til et område som gjorde det mulig å bygge den ut.
  • Ansgar høyskole er en akkreditert høyskole med fagområdene teologi –herunder interkulturelle studier – musikk og psykologi.
  • Ansgar Bibelskole har en KRIK-linje, en disippellinje, en danselinje og en musikklinje.