Gå til innhold
Ny musikkvideo fra Ansgar Gospel Choir

Det er en glede å presentere musikkvideoen "I Got Out" med Ansgar Gospel Choir. Sangen har vi hentet fra den afroamerikanske gospeltradisjon og gjort vår versjon av den. Den har et viktig budskap.

Vi må aldri glemme hva Gud har ført oss ut ifra. Og når mange mennesker i disse tider opplever tøffe og utfordrende tider, er det viktig å bevare håpet om at det er et lys som ligger foran oss.

Gjennom mitt nære vennskap med afroamerikanere i New Orleans, har jeg i årenes løp sett hvordan de har kjempet for respekt og anerkjennelse. Hverdagen er utfordrende. Men midt i det håpløse lever alltid håpet til en Gud som er større enn de omstendighetene de har i sin hverdag. Så minner de hverandre om at Gud har ført de ut av trengsel før og at Han vil gjøre det igjen.

Hele verden trenger i dag håp. Håp om at det kommer bedre tider og at sorgen skal bli vendt til glede.

Jeg ble nødt til å dedikere denne sangen til mine venner i New Orleans. De har lært meg så mye. Og jeg er så takknemlig for den fantastiske kjærligheten de har vist til nesten 1000 elever fra Ansgar bibelskole i løpet av de siste 22 år. Vi vet vi skal tilbake til byen og vi vet vi skal treffes igjen.

Det er utfordrende å være afroamerikaner i dagens USA. Men vi skal videre, verden skal videre. La oss leve i sannheten om at Gud er med oss alle dager, og at Han skal føre oss hele veien fram. La oss minne hverandre om hva Gud har gjort for oss. At vi er elsket, at vi er fullkommen tilgitt og at vi får lov å leve i Hans omsorg.

Syng sammen med oss og med den afroamerikanske kirke. "I´ve been through the fire, but I Got Out".