Gå til innhold
Populært å kombinere bibelskole og studiepoeng

Skrevet av Ann-Christin Østerberg, informasjonsrådgiver

De bibelskoleelever som har lyst, kan kombinere bibelskoleåret med å ta inntil 45 studiepoeng på musikk og inntil 30 studiepoeng på teologi. Dette skoleåret er det hele 17 elever som har takket ja til denne muligheten. 

Hvorfor valgte du å ta studiepoeng i musikk i løpet av bibelskoleåret? 

«Det er en gyllen mulighet til å få noen studiepoeng også når vi går på bibelskole. Bibelskole gir ikke noen ekstrapoeng slik som f.eks. folkehøyskoler gjør, så da var det godt å få anledning til å ta det i tillegg», svarer Magnhild H. Vangstad. 

Hun syns undervisningen er lagt opp godt. Linjeleder på musikk tar elevene gjennom alt fagstoffet, så det oppleves lett å få det med seg. Studieløpet er ganske likt det studentene på høyskolen har det første året. Det er lagt inn undervisning som tilsvarer 45 studiepoeng, så bare ved å delta på undervisningen på bibelskolen har man allerede fått med seg det meste av pensum. Ønsker man et fullverdig årsstudium kan man velge å ta en eksamen som privatist i musikkhistorie som gir 15 studiepoeng i tillegg. 

Hannah Hatlen er også fornøyd med ordningen, og særlig den at de som tar eksamen, kan gå rett inn på andre året på høyskolen og dermed få en bachelor i løpet av to år etter bibelskolen. 

«Det er jo veldig praktisk hvis du har tenkt til å jobbe med musikk, for da kan man få jobb i f.eks. kulturskole, noe jeg både har jobbet med, og også ønsker å fortsette å jobbe med. Tar jeg pedagogikk i tillegg så kan jeg etter hvert jobbe som lærer, og da kan jeg få jobbe med noe jeg trives med.» 

Hun visste ikke før hun begynte på bibelskolen at det var mulig å ta studiepoeng, men syns selv det var en «lett avgjørelse» når hun skjønte at det var mulig. 

Victoria Sørensen derimot valgte bevisst å gå på Ansgar bibelskole nettopp fordi det ga henne muligheten til å også ta studiepoeng. Før hun ble elev på bibelskolen har hun gått både på folkehøyskole og vært i militæret, og hun vurderte også å ta årsstudium i musikk.  
Hun landet på at den beste kombinasjonen for henne, var å ta studiepoeng på bibelskolen. 

Jonas H. Osvaldsen hadde også bestemt seg på forhånd for at han ville kombinere året med studier. Han syns spesielt instrumental og samspilltimene i musikk har vært utrolig bra. Det er lagt opp så praktisk og anvendbart. 

Espen A. Garriott så for seg et helt friår. Han skal bli ingeniør, men syns likevel det var greit få meg seg de studiepoengene man kan få når han først hadde muligheten. Det tenker han kommer godt med når han skal søke på videre studier. 

populert-studiepoen-bibelskole-2

Teologi gir kunnskap og trygghet 

Lisa Axelsen jobber i menighet som ungdomsarbeider og ønsket å benytte seg av muligheten til å ta teologi mens hun gikk på bibelskolen. Det var også godt å få en rolig og trygg overgang fra en coronatid uten eksamener, til nå å ta en eksamen i løpet av bibelskoleåret. 

Både studieerfaringen og konkurransepoeng løfter Elise Kippenes fram som positivt. Så er det personlig godt å få med seg den teoretiske kunnskapen både i møte med folk og når man f.eks. skal holde en andakt. 

Benjamin Bugge tenker på å ta lærerstudier etter skoleåret, og opplever at teologi er godt å ha med seg i bagasjen. Han ønsket også å utforske troen litt mer, også teoretisk. Han føler han får en mer bevissthet rundt det han tror på. «Kunnskapen jeg får gjennom teologien, gjør at jeg står sterkere og tryggere i egen tro. Jeg blir mer bevisst på hvorfor jeg tror og på hva jeg tror på», forklarer han.  

De opplever seg alle som 100 % bibelskoleelever og har ikke tenkt å gå glipp av noe av det som skjer både i skoletiden, i fritiden og i helgene. Siden mange av de går på Krik-linjen, har de klart å få litt rutine på studiegruppe før de starter skoledagen. Isak Bakkevig Håland understreker at de har gode rom i hverdagen til å få lest litt. 

Samarbeidet med bibelskolen og høyskolen opplever Benjamin Bugge fungerer godt.  
«De faglige ansatte setter av tid etter undervisning til å trygge og følge opp oss bibelskoleelevene. Det er jeg utrolig takknemlig for.» 

Artikkelen har vært publisert i Ansgarmagasinet. Les siste nummer av Ansgarmagasinet her.

LYST Å TA KIKK PÅ CAMPUS?