Gå til innhold
Prosjektarbeid

Prosjektarbeid

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Vår

Timer pr. uke

Prosjektuke

Faget Prosjektarbeid dreier seg om praktisk musikkformidling og kommunikasjon. Faget legger vekt på musikerens møte med publikum og de ulike utfordringer man står foran når man skal formidle musikk, enten live fra en scene eller gjennom innspilt musikk.Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • planlegge, gjennomføre og evaluere en sceneoppsetning og et CD-prosjekt
  • reflektere over og forstå ulike aspekter knyttet opp mot musikkformidling og kommunikasjon

Underveisvurdering skal gis med sikte på faglig utvikling, benyttes som redskap i læringsprosessen og for å bidra til at eleven øker sin kompetanse i faget. I undervisningen legges det opp til varierte arbeidsformer, som skal bidra til å aktivisere elevene og stimulere læringsprosessen med sikte på faglig og musikalsk utvikling hos den enkelte elev. Arbeidsmåtene kan veksle mellom kateterundervisning, selvstudium, og praktisk musikkformidling.

I kateterundervisningen vil faglærer gi elevene en gjennomgang og presentasjon av sentrale sider ved faget med fokus på målene for opplæringen og fagets kompetansemål.

Den praktiske musikkformidlingen og gjennomføringen av prosjektene vurderes fortløpende.

Underveisevaluering av opplæringen vurderes til bestått/ikke bestått.