Gå til innhold
Prosjektarbeid

Prosjektarbeid

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

36 timer fordelt gjennom året

Faget Prosjektarbeid dreier seg om praktisk musikkformidling og kommunikasjon.

Faget legger vekt på musikerens møte med publikum og de ulike utfordringer man står foran når man skal formidle musikk, enten live fra en scene eller gjennom innspilt musikk.Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • planlegge, gjennomføre og evaluere en sceneoppsetning og et musikkinnspillingsprosjekt
  • reflektere over og forstå ulike aspekter knyttet opp mot musikkformidling og kommunikasjon