Gå til innhold
Søk på studier i musikk eller teologi HER!

For de elever på Ansgar bibelskole som ønsker det, er det mulig å å ta inntil 40 studiepoeng i musikk eller inntil 30 studiepoeng i teologi, og dermed få ett opptakspoeng ved søknader til høyere utdanning. 

Eksamener tas vårsemesteret som privatist. 

Dette er en unik mulighet til å kombinere et opplevelsesrikt år på bibelskole med studier i musikk og teologi. Har du lyst til å søke? Da må du søke NÅ på lokalt opptak!

Søk her: Søknadsweb