Gå til innhold
Spiritualitet og bønn

Spiritualitet og bønn

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

X timer (45 timer totalt)

Faget gir en innføring i hva Bibelen lærer om spiritualitet, bønn, og ulike måter å praktisere spiritualitet på.

Faget gir et innblikk i hvordan ulike kirkesamfunn og tradisjoner praktiserer spiritualitet og bønn.

Faget behandler temaer som: ulike former for spiritualitet, hvorfor vi skal be, stillhet og meditasjon, å lytte til Guds stemme og ulike former for forbønn.Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for hva Bibelen lærer om spiritualitet og bønn
  • bruke forskjellige former for spiritualitet og bønn
  • reflektere over ulike kirkesamfunns og tradisjoners spiritualitet og bønnepraksis
  • Hallesby: Fra bønnens verden. Lunde forlag 1984.
  • Hartley F.A.: Alt ved bønn. Frihet forlag. 2005.

Kontaktperson