Gå til innhold

Kvalitetsdatabase

Kvalitetsdatabasen inneholder tilbakemeldinger på de evalueringer høgskolens stundeter og ansatte har gitt gjennom kvalitetssikringssystemets evalueringsmuligheter. Disse evalueringene samles i Årsrapport om utdanningskvalitet.

Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) er pålagt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) å produsere en årlig rapport om høyskolens utdanningskvalitet. Rapporten skal gi en analyse og vurdering av status og utvikling av kvaliteten på høyskolens ulike aktiviteter, blant annet på bakgrunn av all data og evalueringer som gjøres i høyskolens kvalitetssikringssystem. Rapporten brukes internt til å identifisere utfordringer innen utdanningskvalitet, og skal gi grunnlag for nødvendige forbedringstiltak innenfor prioriterte områder.

 
Årsrapportene for de siste 5 årene er gjort tilgjengelige under. Som student ved AHS har du også tilgang til å lese grunnlags- og evalueringsmaterialet bak årsrapportene i Canvas (krever innlogging).
 

Årsrapport om utdanningskvalitet - de siste 5 årene