Gå til innhold
Studietur dans

Studietur dans

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst

Timer pr. uke

2 uker

Faget ”Studietur” dreier seg om å inspirere og motivere elevenes utvikling både personlig og dansefaglig.

I løpet av oppholdet skal elevene delta på en rekke dansekurs og workshops, som spenner over forskjellige stilarter innen faget.

I tillegg legges det opp til at elevene skal bivåne danseforestillinger, musikaler, og andre relevante kulturelle arrangement, som kan imøtekomme målsettingen med å inspirere og motivere til egen utvikling.

Turen er også ment som et middel til å etablere et godt og nært klassemiljø, som er en viktig del av skolens sosialpedagogiske perspektiv.Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • Delta på dansekurs og workshops som spenner over forskjellige stilarter innen faget.
  • Innhente inspirasjon og motivasjon til egen utikling fra å bivåne og vurdere danseforestillinger, musikaler, og andre relevante kulturelle arrangement.
  • Tilegne seg kunnskap om hvordan dansefaget inkorporeres i kirke- og menighetsliv i den lokale kulturen.
  • Jobbe selvstendig, samarbeide og bo tett sammen over tid, og med dette etablere en bærekraftig gruppedynamikk, både faglig og sosialt.
  • Gjøre rede for og reflektere over Los Angeles som verdensmetropol innen kunst/kultur generelt, og dansefaglig spesielt.

 

Elevene deltar på et studieopphold av 14 dagers varighet Los Angeles. Underveisvurdering skal gis med sikte på faglig utvikling, benyttes som redskap i læringsprosessen og for å bidra til at eleven øker sin kompetanse i faget. Elevene må gjøre regning med å bruke noe tid i forkant av studieoppholdet til forberedelse av utreise og opphold. Forberedelse skal hjelpe elevene til å ha fokus på kompetansemålene under sitt besøk i Los Angeles. Under oppholdet skal elevene samles daglig for å reflektere over erfaringer gjort i løpet av dagen samt drøfte kompetansemålene for faget.

Underveisevaluering av opplæringen vurderes til bestått/ikke bestått.