Gå til innhold
Teamarbeid

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

128 timer fordelt gjennom året

Faget skal gi elevene den nødvendige teoretiske og praktiske kompetanse for å arbeide i team over tid.

Faget fokuserer på teamledelse, teamdeltakelse og kommunikasjon i teamarbeid. I løpet av skoleåret arrangeres det fra en til to studieturer ledet av faglærer.

Formålet med studieturene er at elevene skal kunne anvende fagkunnskap.Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • planlegge og gjennomføre teamledelse og teamdeltakelse
  • tilpasset ulike kulturer, kontekster og målgrupper
  • gjøre rede for og diskutere hva som kjennetegner god kommunikasjon og anvende disse i teamarbeidet
  • evaluere teamarbeid sammen med andre elever
  • Robbins H: Team som lykkes. Praktiske råd for vellykket teamarbeid. Egmont Hjemmets forlag 2001.
  • Ulike kompendier.