Gå til innhold
Troslære

Fagtype

Fellesfag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

2 timer (124 timer totalt)

Fagets tyngdepunkt er kristendommens troslære, men behandler også kristendommens historie, etiske spørsmål, samt apologetikk/trosforsvar.

Troslæren handler om spørsmål knyttet til læren om Gud, læren om mennesket, læren om den skapte verden og bibelsyn.

Det historiske og etiske perspektivet handler om hvordan kristendommens lære reflekteres og anvendes historisk og i dagens samfunn.

Faget skal også gi et innblikk i ulike kirkesamfunns og utvalgte religioners lære og praksis.Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • reflektere over og diskutere sentrale punkter i den kristne troslære
 • gjøre rede for utvalgte emner i kristendommens historie
 • drøfte sentrale etiske spørsmål og anvende den kristne etikken på aktuelle samfunnsspørsmål
 • diskutere hvordan den kristne tro kan forsvares i dagens samfunn (apologetikk)
 • reflektere over likheter og forskjeller mellom ulike kristne trossamfunn og andre religioner
 • Hegstad, H: Gud, verden og håpet. Innføring i kristen dogmatikk. Luther forlag, 2015.
 • Davidsen, B.A.: Svar på tiltale. Lunde Forlag, 2018.
 • Hellenes, Ingvild (red.): Grill en kristen. Veritas, 2017.
 • Heiene, Gunnar og Thorbjørnsen, Svein Olaf.: Fellesskap og ansvar. Innføring i kristen etikk. 2.utg. Universitetsforlaget, 2011
 • Tjørhom, O (red.): Kirkesamfunn i Norge. Cappelen Damm, 2018
 • Elstad H og Halse P: Illustrert norsk kristendomshistorie. Fagbokforlaget 2002
 • Rian D og Vogt K: Verdensreligioner i Norge. Universitetsforlaget 2018.

Kontaktperson