Gå til innhold
Vannsport

Vannsport

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

X timer

Faget ”Vannsport” skal gi elevene undervisning og erfaring med utvalgte aktiviteter tilknyttet elementene vind, vann og elv: Kiting, Brettseiling, surfing, seiling, kano/kajakk,

Vannski/Wakeboard, Konkurransesvømmeartene, ballspill i vann og vanngymnastikk.

Undervisningen vil i tillegg gi en innføring i svømming og livredning samt utvikle elevenes egenferdighet, slik at de i størst mulig grad behersker vannmiljøet.Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

  • Beherske de enkelte aktiviteter med tilhørende sikkerhetsaspekter.
  • Instruere nybegynnere i de respektive aktiviteter i faget.
  • I stor grad se og nyttegjøre seg  mulighetene som ligger i vind, vann og elv i arbeid med idrett og friluftsliv.
  • Behandle og vedlikeholde utstyr til de enkelte aktiviteter på en forsvarlig og bærekraftig måte.

Underveis vurdering skal gis med sikte på faglig utvikling, benyttes som redskap i læringsprosessen og for å bidra til at eleven øker sin kompetanse i faget. I undervisningen legges det opp til varierte arbeidsformer, som skal bidra til å aktivisere elevene og stimulere læringsprosessen med sikte på faglig utvikling hos den enkelte elev. Arbeidsmåtene kan innebære kateterundervisning, selvstudium, arbeid i basisgruppene og oppgaveskriving, men vil i all hovedsak foregå i nivådelte grupper og være praktisk/metodisk.

Underveisevaluering av opplæringen vurderes til bestått/ikke bestått.

Litteratur

  • Utvalgte kompendier som omhandler de utvalgte aktivitetene
  • Blixt, Turid: Lær å svømme. Begynneropplæring. Trinn 1. Norges Svømmeforbund 1993 (utvalgte sider).