Gå til innhold
Vinteridrett

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

X timer (45 timer totalt)

I faget Vinteridrett blir det gitt undervisning i vinteridrettene skileik, langrenn, ishockey og curling.

Faget Vinteridrett skal gi elevene økt ferdighet og kunnskap om flere av vinteridrettene som utøves blant barn og voksne, f.eks. skileik, alpin, langrenn, ishockey, curling.

Det vil bli lagt vekt på at ski- og skøyteidrett, som kan være aktiviteter elevene kan dra nytte av i et arbeid i kirke, samfunn og idrettslag.Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • instruere andre i vinteridrettene skileik, langrenn, ishockey og curling
  • gjøre rede for mulighetene for og verdien av å anvende ski- og skøyteidrett i arbeid med kirke, samfunn og idrettslag
  • Flemmen, Asbjørn: Skilæring. Norges Skiforbund. Universitetsforlaget, 1993 (utvalgte sider).
  • Alt fagstoff som blir gjennomgått teoretisk eller praktisk i undervisningen er pensum