Gå til innhold
Vinteridrett

Vinteridrett

Fagtype

Linjefag

Undervisningssemester

Høst og vår

Timer pr. uke

X timer

I faget ”Vinteridrett” blir elevene bli gitt undervisning i vinteridrettene skileik, langrenn, ishockey og curling.

Faget vinteridrett skal gi elevene økt ferdighet og kunnskap om flere av vinteridrettene som utøves blant barn og voksne. f. eks skileik, alpingrener, langrenn, ishockey, curling Det vil bli lagt vekt på  at ski- og skøyteidrett kan være aktiviteter elevene kan dra nytte av i et arbeid i kirke, samfunn og idrettslag.Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • Beherske selv og kunne instruere andre i vinteridrettene skileik, langrenn, ishockey og curling.
  • Gjøre rede for mulighetene for og verdien av å anvende ski- og skøyteidrett i arbeid med kirke, samfunn og idrettslag.

Underveis vurdering skal gis med sikte på faglig utvikling, benyttes som redskap i læringsprosessen og for å bidra til at eleven øker sin kompetanse i faget. I undervisningen legges det opp til varierte arbeidsformer, som skal bidra til å aktivisere elevene og stimulere læringsprosessen med sikte på faglig utvikling hos den enkelte elev. Arbeidsmåtene kan innebære kateterundervisning, selvstudium, arbeid i basisgruppene og oppgaveskriving, men vil i all hovedsak foregå i nivådelte grupper og være praktisk/metodisk.

Underveisevaluering av opplæringen vurderes til bestått/ikke bestått.

Litteratur

  • Flemmen, Asbjørn: Skilæring. Norges Skiforbund. Universitetsforlaget, 1993 (utvalgte sider).
  • Alt fagstoff som blir gjennomgått teoretisk eller praktisk i undervisningen er pensum.