Gå til innhold
Linjefag Dans

Klikk på det enkelte faget for mer informasjon, eller sjekk formålet for fagområdet og sluttvurdering nedenfor.

Dans er et fagområde som involverer både kropp, tanke og sinn. Fagområdet Dans skal istandsette elevene til danserelaterte lederverv i hovedsakelig kirke og menighet, men også kultur og idrettsliv. Fagområdet fokuserer først og fremst på å danse, og gjennom teknikktrening å bedre og å utvikle elevenes danseferdigheter. I undervisningen vil elevene bli gitt redskaper som kan utruste dem til å ha danselederverv i kirke og menighet og i det frie kultur- og idrettsliv. Det vil være fokus på danseteknikk og danseformidling, samt faget danseteori. Sammen skal disse fagene gi elevene et godt grunnlag til å drive med dans. Dans er en fysisk aktivitet, men også en kommunikasjonsform og et kunstuttrykk. Elevene skal få innsikt i perspektiver som det å lære hvordan dansetrening påvirker kropp og helse, men også hvordan en kan bruke dans som uttrykksform. Dans taler med et nonverbalt språk og elevene skal få trening i å benytte seg av denne kommunikasjonsformen. Gjennom deltakelse, observasjon og refleksjon vil elevene bli gjort bevisst på dansens muligheter som fysisk aktivitet og formidlingsmedium.

Det er spesielt viktig at elevene sammen med medelever og lærer får reflektert over spørsmål som: Hvorfor bruke dans i kirke og menighet? Hvordan bruke dans i kirke og menighet? Ved å reflektere over slike spørsmål skal elevene utrustes og bevisstgjøres som danseledere.

For å bli en dyktig danser og danseleder er det viktig at elevene lærer å bruke kroppen på en god og hensiktsmessig måte, slik at de unngår å skade seg selv og andre. Slike emner vil tas opp i både den teoretiske og den praktiske delen av undervisningen.

Dansehistorie skal hjelpe elevene til å sette dansen inn i en historisk sammenheng. Undervisningen vil gi elevene kjennskap til hovedtrekkene i den sceniske dansens historie og utvikling. Elevene vil få innsikt i dansens historie og utvikling. Elevene vil få kunnskap om hva Bibelen sier om dans, hvilket syn kirken har hatt på dans og hvilken plass dans har hatt i kirkens historie og hvordan situasjonen er i dag.

Anbefalte forkunnskaper

Fagområdet Dans forutsetter ingen spesielle forkunnskaper i form av egenferdighet i de enkelte dansestilarter. Det er likevel en fordel å være i normalt god form ved skolestart for å få fullt utbytte av undervisningen.

Sluttvurdering skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved avslutning av opplæringen på fagområdet. Sluttvurdering skal gi informasjon om elevens måloppnåelse ved avslutningen av opplæringen i fag.

Sluttvurderingen gjennomføres som en skriftlig eksamen med vurderingen bestått/ikke bestått. Vurderingen på fagområdet føres på vitnemålet.