Gå til innhold
Linjefag Idrett

Klikk på det enkelte faget for mer informasjon, eller sjekk formålet for fagområdet og sluttvurdering nedenfor.

Fagområdet Idrett har sin egenart i arbeidet med praktiske aktiviteter i ulike miljø. Innholdet i fagområdet må derfor i stor grad være praktisk rettet. Elevenes opplevelser og erfaringer gjennom arbeidet med de praktiske aktivitetene kombineres med teoretiske kunnskaper. Et slikt fokus har verdi både som bakgrunn for instruktørfunksjonen og for elevenes egen, personlige utvikling.

Sentralt i alt arbeid som leder står sosialt samspill, veiledning og samarbeid. Slik kompetanse bygger bl.a. på faglig og didaktisk dyktighet og er en forutsetning for autoritet og sikkerhet i sosiale sammenhenger. Flere sider ved samfunnsutviklingen virker fysisk passiverende både på barn og voksne. Variert og lystpreget fysisk aktivitet og trening kan motvirke uheldige følger av denne utviklingen og skape positiv interesse for fysisk aktivitet.

Fagområdet i Idrett skal gi en grunnleggende faglig pedagogisk utdanning rettet mot instruksjonsarbeid med barn og unge. Fagområdet har fokus på instruktørverv i det frivillige idrettsliv. I tillegg til egenverdien har idrettsfaget overføringsverdi til andre fag og livsområder, og kan fremme initiativ, samarbeidsevne, kreativitet, trivsel og læring. I løpet av studiet skal elevene, med bakgrunn i opplevelser, kunnskap og ferdighet i idrett, tilegne seg forutsetninger for instruktørarbeid ved å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre, veilede og vurdere allsidig fysisk aktivitet i forbindelse med idrettsarbeid i fritiden.

Anbefalte forkunnskaper

Fagområdet Idrett forutsetter ingen spesielle forkunnskaper i form av egenferdighet i de enkelte idretter.

Sluttvurdering skal gi informasjon om kompetansen til eleven ved avslutning av opplæringen på fagområdet. Sluttvurdering skal gi informasjon om elevens måloppnåelse ved avslutningen av opplæringen i fag.

Sluttvurderingen gjennomføres som en skriftlig eksamen med vurdering bestått/ikke bestått. Karakterene som blir gitt ved avslutningen av opplæringen på fagområdene føres på vitnemålet.